:: ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และโรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา ::

Additional information